Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

«Ανακοίνωση κατάθεσης ψηφοδελτίου για την εκλογή στο Yπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων των Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού σώματος»