Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

“ΑΙΤΗΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ” της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών για «Αναγνώριση της εργασίας του μάχιμου υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής»