Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΠΥΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ»