Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

«Ευχαριστήριο - Πανελλαδικής Ένωσης Πενταετών Πυροσβεστών και Πανελλαδικής Ένωσης Πυροσβεστών (Πρώην Πενταετών)»