Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

«Το ψηφοδέλτιο της Πανελλαδικής Ένωσης Πυροσβεστών και το ψηφοδέλτιο της Πανελλαδικής Ένωσης Πενταετών Πυροσβεστών»