Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

«Ενημέρωση μελών»


Λάρισα  5 Απριλίου 2018 Θέμα: «Ενημέρωση μελών»Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα πήρε υπογραφή από το  Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στην συνέχεια,  θα πάει στο  ΣΤΕ,  και αφού επιστρέψει  μαζί   με το Δεύτερο Προεδρικό Διάταγμα, που  αναγράφει τα ονόματα από τους 2162 πλέον μόνιμους πυροσβέστες , θα πάει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην συνεχεία στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.  


Παρακολουθούμε  την όλη διαδικασία και για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.