Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Hμερίδα: « Σωματική και ψυχική υγεία του σύγχρονου πυροσβέστη »

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Σωματική και ψυχική υγεία του σύγχρονου πυροσβέστη». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Ι.Γ. Κατσίγρα, με ώρα έναρξης στις 17:30. 
Τα θέματα που θα αναπτυχτούν από τους εισηγητές της ημερίδας έχουν ως εξής: 
• «Η επίδραση του καπνού και των τοξικών αερίων στο αναπνευστικό σύστημα των Πυροσβεστών», Ιωάννης Τριανταφύλλου- Πνευμονολόγος - Πύραρχος (ΥΙ) 
• «Η επίδραση του στρες και της διαταραχής μετατραυματικού στρες στο πυροσβεστικό προσωπικό», Καλλιόπη Βηλαρά – Κοινωνική Λειτουργός - Αντιπύραρχος 
• «Επάγγελμα Πυροσβέστης: Απόλυτος Κίνδυνος και αυτοθυσία», Αθανάσιος Λιντέρης –Δασολόγος - Επιπυραγός 
• «Εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον: Σχέσεις αλληλεπίδρασης», Χρήστος Στεφόπουλος – Κοινωνικός Λειτουργός - Πυρονόμος
• «Πυροσβέστες και Καρδιαγγειακά συμβάματα», Μελπομένη Νταλαπάσχα - Καρδιολόγος - Επιστημονική Υπεύθυνη Καρδιολογικού Τμήματος Ιασώ Θεσσαλίας 
• «Συνεισφορά των πυροσβεστών στη θωράκιση της προστασίας των πολιτών, μέσα από το θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας», Μαρία Χατζητάκη -Βιοπαθολόγος -Συντονίστρια Δ/ντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν.Λάρισας


ΥΓ. Όσοι συνάδελφοι της περιφέρειας Θεσσαλίας επιθυμούν να συμμετέχουν στην ημερίδα η μετακίνηση θα γίνει με υπηρεσιακά οχήματα.