Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 515

Λάρισα,  1  Ιουλίου  2016  


 
 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ

 

 ΘΕΜΑ : << Ενέργειες της Ένωσής μας    >>.

 

Συνάδελφοι,  στις 22-6-2016 η Ένωσή μας παραβρέθηκε στο ετήσιο Συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ ,όπου και συζητήσαμε μέσου της ομιλίας του Προέδρου μας, την οριστική λύση της ομογενοποίησης των Π.Π.Υ. με το μόνιμο προσωπικό .

Συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στην κατά το ήμισυ ομογενοποίηση των 2.400 Π.Π.Υ. όπου και οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθώς και την διαταγή του Αρχηγού για κατάθεση των αιτήσεων.  Επισημάναμε πως μένουν εκτός ομογενοποίησης 1.600 περίπου Συνάδελφοι, οι οποίοι θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα με τα νυχτερινά καθώς και με τις εξαιρέσιμες ημέρες και αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι με τις συνεχείς ανανεώσιμες πενταετίες θα βρούμε μπροστά μας τον κίνδυνο, αρκετοί Συνάδελφοι να φτάσουν να υπηρετούν στο Σώμα ακόμα και μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας τους, που σίγουρα είναι μια ηλικία που δεν θα μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στις δύσκολες εργασιακές συνθήκες . Προτείναμε και ζητήσαμε και την δική τους συναίνεση στην δημιουργία 1.600 προσωποπαγών θέσεων ώστε να μπορούν όλοι να συνταξιοδοτηθούν στα ηλικιακά όρια του 60ου ή 62ου έτους της ηλικίας τους και σταδιακή αύξηση των νυχτερινών και εξαιρέσιμων μέχρι την εξομοίωσή τους με τους υπόλοιπους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους του Σώματος . Επισημάναμε πως  αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί το γρηγορότερο καθώς κάποιοι Συνάδελφοι ήδη βρίσκονται στα ηλικιακά όρια . Τα κέρδη από την παραπάνω πρόταση είναι η ομογενοποίηση στα ηλικιακά όρια , πλήρη ωράρια εργασίας σε νύχτες και εξαιρέσιμες , απελευθέρωση 1.600 οργανικών θέσεων που αυτή την στιγμή δεν ξεπερνούν τις 50.

Στο παραπάνω θέμα έχουν γίνει ήδη ενέργειες και με την Φυσική ηγεσία και με την Πολιτική ηγεσία καθώς και με τα πολιτικά κόμματα της Βουλής τα οποία και δεν είναι αρνητικά, αλλά επισημαίνουν τις διαφωνίες καθώς και  τις διαφορετικές προτάσεις μεικτών συντεχνιακών Σωματείων , τα οποία και καλούμε να αφήσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα για αργότερα και να στρατευθούν στην συγκεκριμένη πρόταση ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Αν πάλι, υπάρχει πρόταση καλύτερη η οποία μπορεί να έχει άμεση υλοποίηση στις συγκεκριμένες συνθήκες ,είμαστε παρόντες για συζήτηση.

Στο μέτωπο των Αιτήσεων ανανέωσης και ένταξης στο μόνιμο προσωπικό μετά το αρχικό μούδιασμα ευτυχώς λίγων, ήδη σχεδόν όλες οι Υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες . Την προσοχή σας όσοι κάνετε ανανέωση, αρκεί η σωστή συμπλήρωση της Αίτησης , σε όσους βάσει νόμου έχουν δικαίωμα ένταξης να προσκομίζουν μαζί με την Αίτηση και ληξιαρχική πράξη γέννησης, την οποία φροντίστε να την έχετε διότι υπάρχουν και περιπτώσεις π.χ. γέννηση στο εξωτερικό οι οποίες είναι χρονοβόρες , όσοι απέκτησαν τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα στην πενταετία που διανύουμε πρέπει να προσκομίσουν και τον νέο τίτλο εκπαίδευσης , όσοι δεν επιθυμούν ούτε ανανέωση ούτε ένταξη στο μόνιμο προσωπικό αυτοί δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα.

Η Ένωσή μας τον τελευταίο καιρό γίνεται δέκτης διαφόρων ερωτήσεων όχι απαραίτητα από μέλη της ,τα οποία δείχνουν πως μετά από 5 χρόνια δεν έχουν διαβάσει τι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την ανανέωση και την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό. Θα σας παρακαλούσαμε έστω και τώρα να διαβάσετε τι προβλέπεται στον νόμο 3938/2011 άρθρο 15 ώστε να σας λυθούν οι απορίες σας . Θεωρούμε πως είναι χρέος σας να γνωρίζετε τι προβλέπει από πρώτο χέρι !  Πολλοί από εσάς μας μεταφέρετε απόψεις από άλλα Σωματεία και ζητάτε εξηγήσεις από εμάς . Αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν και θα σας παρακαλούσαμε να ζητάτε εξηγήσεις από αυτούς και όχι από εμάς .

Τα ψέματα και οι παρερμηνείες δεν προέρχονται από την Ένωσή μας ,η οποία το έχει αποδείξει στα 4 χρόνια που υπάρχει στον κλάδο μας .

 
Ο Αγώνας δεν τελειώνει ποτέ και όλοι πρέπει καθημερινά να δίνουμε το παρόν.