Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

<< ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 365


Λάρισα,  22  Αυγούστου  2015   ΘΕΜΑ :  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 


Συνάδελφοι η Ένωσή μας προκειμένου να προλάβουμε τα στενά όρια των εκλογών και να αποκομίσει ο κλάδος μας ότι είναι δυνατό έστω και την τελευταία στιγμή, πραγματοποίησε επισκέψεις και συναντήσεις στις 20 & 21 Αυγούστου με την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία. Πραγματοποιηθήκαν συναντήσεις με τον Διευθυντή του Υπουργού κ. Μαστρογιάννη Βασίλειο, τον Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας κ. Μαυρόπουλο Τάσο, την κ. Ξουλίδου Σταυρούλα Τομεάρχη Σωμάτων Ασφαλείας ΑΝΕΛ, τον Αρχηγό Π.Σ., τους Δυο Υπαρχηγούς του Π.Σ., καθώς και τον Επιτελάρχη του Π.Σ.

Αποτέλεσμα των παραπάνω συναντήσεων ήταν η υπογραφή από το Α.Π.Σ. την πρώτη ημέρα και υπογραφή την δεύτερη ημέρα από το Υπουργείο σχετικού Π.Δ. που εναρμονίζει τα καθήκοντα και τις άδειες των Πενταετών με αυτά των Μονίμων.  Συγκεκριμένα από 1-3-2016 οι Π.Π.Υ. θα ασκούν τα καθήκοντα μέχρι του Βαθμού του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής . Στο διάστημα μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου και  έως την 1-3-2016 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με το περισσότερο βάρος  στα αστικά συμβάντα και των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών. Έτσι με αυτόν τον τρόπο παίρνει σάρκα και οστά η παρ.5 του ν. 4249/2014 και με το σχετικό Π.Δ. άρετε και η αντίθεση που υπήρχε στην παρ. 3 του σχετικού νόμου. Σε περίπου 10 ημέρες αναμένεται να δημοσιευτεί και στο Φύλλο της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Έγινε προσπάθεια για υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. για ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όσων Πενταετών πληρούν τα κριτήρια αλλά παρόλο που όλοι ήταν θετικοί δεν θα πραγματοποιηθεί τώρα αλλά σε δεύτερο χρόνο και αφού αναλάβουμε τα νέα μας καθήκοντα. Όσον αφορά τις ειδικές άδειες π.χ. γονικές ή εγκυμοσύνης κ.τ.λ. πραγματοποιούνται άμεσα για το μόνιμο προσωπικό και σε δεύτερο βαθμό εφόσον βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για όλους τους Πενταετείς. Πήραμε την δέσμευση ότι θα γίνει προσπάθεια ψήφισης του μεσοπρόθεσμου 2016 – 2019 για το Πυροσβεστικό Σώμα που περιλαμβάνει σε πρώτο χρόνο την μονιμοποίηση όσων πληρούν τα κριτήρια του 3938/2011 άρθρο 15 και σε δεύτερο χρόνο όλων των υπολοίπων ώστε να προλάβουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2016.
Για τους επιλαχόντες Π.Π.Υ. μας πληροφόρησαν πως οι διαδικασίες τρέχουν σύμφωνα με τον νόμο που τις διέπει. Συγκεκριμένα μετά από τις διάφορες οχλήσεις που έχουν δεχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και σε συναφή Υπουργεία περί πλαστών εγγράφων, ο Υπεύθυνος του ΑΣΕΠ  ο οποίος και επιβλέπει  την διαδικασία θέλει όλα τα δικαιολογητικά να είναι ελεγμένα πριν τον διορισμό των Συναδέλφων ώστε να μην ξαναπαρουσιαστούν φαινόμενα του παρελθόντος με κακόβουλους << Συναδέλφους >> να απολύονται εν μέσω της Εκπαίδευσης τους. Πέρα όλων αυτών η εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία θα γίνει για όλους τους υποψηφίους Π.Π.Υ. την  ίδια ημερομηνία όπως και σας έχουμε ξαναπεί.

Συνάδελφοι όπως σας έχουμε επισημάνει πολλές φορές οι λύσεις δεν έρχονται από μόνες τους αλλά χρειάζονται και το ανάλογο σπρώξιμο από τους εκπροσώπους των εργαζομένων.  Πολλοί από εσάς ειδικά τα τελευταία δυο χρόνια έχετε αφεθεί στο να λιάζεστε κάτω από ξηλωμένες  ομπρέλες που δεν παρέχουν την κατάλληλη προστασία με αποτέλεσμα ο κλάδος μας να έχει χάσει την δυναμική που είχε στο παρελθόν. Σταματήστε να εκτίθεστε στο ήλιο ανεξέλεγκτα γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και δυναμώστε την ομπρέλα της Ένωσης μας ώστε οι 4.000 Πενταετείς Πυροσβέστες να αποκτήσουν ξανά ένα δυνατό δείκτη προστασίας στα δίκαια αιτήματα τους.
Επίσης καλούμε τους επιλαχόντες Συναδέλφους να οργανωθούν μεταξύ τους ( κατά το δυνατό στο σύνολο τους ) ώστε να υπάρχει συνεχή επαφή με την Ένωση μας προς αμοιβαία επίλυση των προβλημάτων.

Η Ένωση θα συνεχίσει τις επαφές με όλα τα πολιτικά κόμματα , την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αλλά και τους Συναδελφικούς Συνδικαλιστικούς φορείς όπως και έκανε πάντα, ώστε η Φωνή του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης να μπορεί να ακούγεται παντού.

ΕΙΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ !!!