Σάββατο 30 Μαΐου 2015

"ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ" " ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ"


Ο Συνάδελφος Πενταετής Πυροσβέστης Ευθυμίου Στέφανος που Υπηρετεί στο Π.Κ. Αγίας χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης με μεγάλο κίνδυνο για την Υγεία του.

Είναι και αυτός ένας εργαζόμενος σαν και εμάς με έναν μηνιαίο μισθό των 700 ευρώ και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν φτάνουν ώστε να του διασφαλίσουν το πολύτιμο αγαθό της Υγείας.

Παρακαλούμε όποιος Συνάδελφος μπορεί να προσφέρει το όποιο ποσό επιθυμεί στον ατομικό του λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 301/606737-91.

Παρακαλούμε για την άμεση βοήθεια στον Συνάδελφο μας.