Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014

“Ενημέρωση Πενταετών”ΑΡ.ΠΡΩΤ. 261


Λάρισα 6 Δεκεμβρίου 2014  


 

“Ενημέρωση Πενταετών”
 Θέμα : « ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.Σ. ».

 Συνάδελφοι υποβάλαμε την πρόταση μας για την  ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος ως εκπρόσωποι των Πενταετών Πυροσβεστών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς  και στο  Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Προτείνουμε :

α) Άμεση ένταξη στο μόνιμο προσωπικό  των Πενταετών Πυροσβεστών που πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 7 & 8 όπως τροποποιήθηκε με τον 4249/2014 άρθρο 98 παρ. 1 .   

 β) Άμεσα κατάθεση στην Βουλή τροπολογίας που νά αντικαταστεί τις οργανικές θέσεις σε  προσωποπαγής μέχρι συνταξιοδότησης για τους  υπόλοιπους 1.700 Πενταετείς Πυροσβέστες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις  ένταξης στο μόνιμο προσωπικό και υπαγωγή τους στο  ειδικό μισθολόγιο των ένστολων του Πυροσβεστικού Σώματος και απελευθέρωση των 1.700 οργανικών θέσεων.

γ) Άμεση απορρόφηση των 230 επιλαχόντων προς συμπλήρωση των κενών των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών αμέσως μετά την αποφοίτηση των 500 Πυροσβεστών που είναι αυτή την στιγμή στην Πυροσβεστική Ακαδημία καθώς και ενεργοποίηση της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4249/2014 άρθρο 98 παρ.4 και σταδιακή πλήρωση των εναπομεινάντων 800 επιλαχόντων με την προσθήκη των αποκλεισθέντων του 2009 καθώς αυτοί θα καλύψουν τα 800 κενά από τα 1.700 που αναφέραμε παραπάνω.

Τέλος  δηλώνουμε πως δεν θα αποδεχτούμε τίποτα λιγότερο από τον ν. 3938/2011 άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4249/2014 άρθρο 98.

Συνάδελφοι πιεστέ και εσείς με την σειρά σας τους τοπικούς σας βουλευτές, η θέσεις μας είναι σαφείς, πρέπει να  δοθεί άμεση λύση τώρα!!!  

                                                                Για το Δ.Σ.


           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
        Καστανίδης   Γεώργιος                                                        Πυργιώτης  Απόστολος
           Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868