Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

«Παράνομες επιφυλακές των πενταετών πυροσβεστών»


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 232

Λάρισα 27 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Κικίλια Βασίλειο.
2. Γενική Γραμματεία πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο

Θέμα: «Παράνομες επιφυλακές των πενταετών πυροσβεστών»

Αξιότιμε Αρχηγέ, παρατηρείτε από πολλούς Διοικητές και Περιφερειάρχες για «ψύλλου πήδημα» να καλούν επιφυλακή. Να τονίσουμε ότι στο άρθρο 24 του Π.Δ. 210/92 αναφέρει η σχετική διαταγή ότι δεν θεσμοθετούν υπηρεσία επιφυλακής, αλλά την προβλέπουν ως έκτακτο μέτρο και καθορίζουν τον τρόπο που αυτή θα γίνει όταν κριθεί απαραίτητο από την ύπαρξη εκτάκτων αναγκών. Η επιφυλακή δεν υφίσταται ως διατεταγμένη υπηρεσία, αλλά ως έκτακτη υπηρεσιακή ενέργεια. Διατεταγμένη υπηρεσία, είναι αυτή που υποχρεούται ο υπάλληλος να προσφέρει στα πλαίσια εφαρμογής των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων βάση του κυλιόμενου ωραρίου του και για την οποία αμείβεται σε σταθερή βάση.  Επίσης παρατηρείτε στο βιβλίο υπηρεσιών να αναγράφεται και η επιφυλακή, αυτό είναι παράνομο γιατί εάν η πολιτεία είχε θεσπίσει υπηρεσία επιφυλακής θα έπρεπε να είχε καθιερώσει και αντίστοιχη αμοιβή διότι η αναγραφή του ονόματος στην υπηρεσία ως ομάδα επιφυλακής, αποτελεί δέσμευση του ελευθέρου χρόνου του υπαλλήλου, τον υποχρεώνει να βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας και του περιορίζει την δυνατότητα προσωπικών δραστηριοτήτων με ότι συνεπάγεται αυτό.
Ακόμα και η πρόσφατη τροποποίηση στον ν.4249/2014 του ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ. 9β δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στους Π.Π.Υ. διότι αμειβόμαστε από το μισθολόγιο του ν.4024/2011 στο οποίο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για κανέναν κλάδο. Η τροποποίηση αυτή μπορεί να ισχύει για το μόνιμο προσωπικό το οποίο ανήκει σε ειδικό μισθολόγιο το οποίο και διαμορφώνετε σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και για τον λόγο αυτό οι μόνιμοι συνάδελφοι εισπράττουν στο μηνιάτικο τους πέντε (5) ειδικά επιδόματα τα οποία έχουν κοστολόγηση από 556.00 ευρώ μηνιαίως που εμείς ως Π.Π.Υ. δεν εισπράττουμε.
Επίσης με την αρ.πρωτ.27876 οικ.φ 105.6 ορίζονται οι 48 ώρες νύχτας στους πενταετείς πυροσβέστες πλην των πεζοπόρων τμημάτων που έχουν παραπάνω ώρες. Οι πλειοψηφία των παραπάνω συναδέλφων ήδη έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω ώρες, πως θα καλεστούν σε επιφυλακή; 

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε άμεσα και να δοθούν διευκρινίσεις.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868